Jednym z naszych atutów jest wieloletnia współpraca z firmami w zakresie szeroko pojętych aspektów:

  • prawa nowych technologii,
  • praw autorskich,
  • praw własności intelektualnej i przemysłowej,
  • obsługi prawnej projektów i kontraktów handlowych związanych z przedsięwzięciami o profilu informatycznym, teleinformatycznym i telekomunikacyjnym (w tym również tak złożonych jak umowy na organizację i wyposażenie call / contact center lub IP contact center). 

Doświadczenie oraz charakterystyka branży i związanych z nią form aktywności oraz zawieranych kontraktów wskazuje szereg "szczególnie wrażliwych" obszarów bezpieczeństwa prawnego, na które zwracamy szczególną uwagę np.: 

  • dostępność, licencjonowanie lub ograniczone prawa własności intelektualnej szczególnie w zakresie tzw. rozwiązań dedykowanych lub utworów (produktów autorskich), 
  • bezpieczeństwo prawne definicji przedmiotu realizacji określonego specyfikacją wymagań lub produktami analizy (procesu analityczno-projektowego), 
  • zabezpieczenie interesów stron w kontekście zapisów umów serwisowych dotyczących kategorii błędów, czasów reakcji i skutecznej naprawy oraz zmiany kategorii w następstwie np. dostarczenia rozwiązań zastępczych / tymczasowych (WorkArround), 
  • etc.  Kancelaria Radcy Prawnego

Wioletta Ziętek-Sławińska


GSM: +48 602 719 713


email: biuro@wzs-kancelaria.pl

www:  www.wzs-kancelaria.