W ramach szeroko pojętej obsługi prawnej służymy Państwu naszą wiedzą i doświadczeniem oferując kompleksową pomoc w zabezpieczeniu prawnym Państwa działalności i związanych z nią m.in.: formalności administracyjnych, procesów biznesowych, kontraktów handlowych, spraw pracowniczych, sytuacji trudnych i sporów.


Gwarantujemy dostępność, skuteczność, rzetelność i wiarygodność.


W zależności od potrzeb i oczekiwań naszych Klientów:

 • proponujemy stałą obsługę prawną lub pomoc doraźną,
 • współpracę rozpoczynamy audytem prawnym gwarantującym rzetelną i wiarygodną ocenę sytuacji bieżącej, przewidywalnych ryzyk oraz identyfikację spraw i problemów wymagających podjęcia natychmiastowych działań,
 • doradzamy i wspieramy w procesach decyzyjnych  - agregując, weryfikując pod kątem formalno-prawnym i dostarczając uporządkowany zbiór informacji, materiałów oraz opinii (w zakresie planowanych działań i zaistniałych już przypadków), 
 • aktywnie uczestniczymy wpozasądowym rozwiązywaniu sporów przy pomocy technik negocjacji i mediacji, 
 • zapewniamy dostępność czasową, zaplecze techniczne i infrastrukturalne gwarantując mobilność, wykorzystanie kanałów elektronicznych oraz aktualność przepisów, opinii, orzeczeń i interpretacji prawnych. 


W ramach obsługi prawnej proponujemy m.in.: 

 • zakładanie spółek i ich obsługę prawną, 
 • obsługę prawną posiedzeń statutowych organów Spółki oraz bieżącą współpracę z Zarządem Spółki, 
 • opracowywanie i opiniowanie propozycji umów oraz pism, 
 • udzielanie porad i przygotowywanie opinii prawnych, 
 • zastępstwo procesowe - reprezentację w sprawach sądowych i pozasądowych, 
 • reprezentowanie w postępowaniu ugodowym i arbitrażowym, 
 • wsparcie w negocjacjach i mediacjach, 
 • obsługę spraw pracowniczych, 
 • obsługę wierzytelności (sądowego dochodzenia należności i egzekucji).  Kancelaria Radcy Prawnego

Wioletta Ziętek-Sławińska


GSM: +48 602 719 713


email: biuro@wzs-kancelaria.pl

www:  www.wzs-kancelaria.