Wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej sektora b+r, w tym znajomość: 

  • zagadnień związanych z reformą sektora nauki, 
  • zasad finansowania nauki  
  • zasad wydatkowania środków fiannsowych z budżetu nauki 

pozwalają  Kancelarii skutecznie świadczyć wszechstronną pomoc prawną jednostkom naukowym. 


Przydatne w tym zakresie pozostaje również wiedza i doświadczenia z zakresu praw własności intelektualnej.

Kancelaria Radcy Prawnego

Wioletta Ziętek-Sławińska


GSM: +48 602 719 713


email: biuro@wzs-kancelaria.pl

www:  www.wzs-kancelaria.