Wioletta Ziętek-Sławińska – Radca Prawny

Po odbyciu aplikacji radcowskiej w 2004. wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła również studia doktoranckie – ukierunkowane na Prawo Nowych Technologii. 


Od ponad 15 lat aktywnie współpracuje lub współpracowała z przedsiębiorcami, instytutami naukowymi i jednostkami administracji państwowej (sektor nauki) świadcząc usługi stałej lub doraźnej obsługi (pomocy) prawnej.


Wiedza i doświadczenie nabyte w trakcie tej współpracy skłoniły i umożliwiły rozpoczęcie własnej działaności kancelaryjnej gwarantując klientom dostęp do sprawdzonych, najwyższych standardów usług przy zachowaniu konkurencyjności cen.  


Kancelaria Radcy Prawnego – Wioletta Ziętek-Sławińska

Świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.  


Kancelaria specjalizuje się m.in. w zakresie:  

 • prawo cywilne i procesowe,  
 • prawo gospodarcze, w tym prawo spółek,  
 • prawo pracy,  
 • prawo administracyjnym i postępowanie przed organami administracji,  
 • prawo zamówień publicznych,  
 • prawo własności intelektualnej i przemysłowej,  
 • prawo autorskie.  

Szczególnej uwadze polecamy doświadczenie w zakresie:  

 • bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych,  
 • obsługa wierzytelności (sądowe dochodzenie należności i egzekucja),  
 • tworzenie i obsługa prawna spółek (przedsiębiorców),  
 • kontrakty i transakcje handlowe (w tym również e-biznes),  
 • opracowywanie, negocjacje i opiniowanie kontraktów na przedsięwzięcia o profilu informatycznym, teleinformatycznym i telekomunikacynym (w tym związanych również z organizacją i wyposażeniem call/contact center / IP Contact Center),  
 • doradztwo prawne w zakresie realizacji projektów budowlanych.  

Klientami Kancelarii są m.in.:  

 • spółki cywilne i handlowe,  
 • instytuty badawcze,  
 • osoby fizyczne prowadzący działaność gospodarczą (przedsiębiorcy).  

Pragnąc zagwarantować klientom kompleksowość obsługi Kancelaria współpracuje m.in. z:  

 • praktykami / specjalistami akademickimi,  
 • kancelariami doradztwa podatkowego,  
 • kancelariami notarialnymi.  
 • firmami doradczymi z sektora informatyki, teleinformatyki i telekomunikacji np.:  Kancelaria Radcy Prawnego

Wioletta Ziętek-Sławińska


GSM: +48 602 719 713


email: biuro@wzs-kancelaria.pl

www:  www.wzs-kancelaria.